Ðến Với Chúa

Ðến Với Chúa ________________________________________ Khi người thân mang nhiều đau khổ Và ta có ước nguyện chia buồn, Nhưng không tìm được lời mong muốn, Ðể xoa dịu, nâng đỡ, ủi an. Khi bóng tối bất ngờ ngăn chặn, Con đường họ lết bước chân đi, Không có cách nào không nản chí, Chỉ còn đến với…

Mỗi Lần Con Vấp Ngã

Mỗi lần trên đường đời vấp ngãLà một lần đánh mất niềm vuiCon tự hỏi trách mình vội vãSao lại chọn con đường tối thui. Nếu có ai muốn đi theo ChúaCần từ bỏ mọi sự trên đờiVác thập giá hàng ngày theo ChúaGắng đi cho kịp bước chân Ngài.…