Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Dung

  • 05 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Niềm tin của con người vào Đức Kitô là niềm tin có nền tảng lịch sử, chứ không dựa trên những chuyện hoang đường hay thêu dệt. Niềm tin này dựa vào lời của rất nhiều chứng nhân có thế giá trong lịch sử mà con người có thể kiểm duyệt và trí khôn con người có thể hiểu được.

Các bài đọc trong ngày lễ Chúa Hiển Dung hôm nay muốn nói lên tiến trình lịch sử đó. Trong bài đọc 1, tiên tri Đa-ni-en (khoảng 200 BC) được Thiên Chúa tỏ cho thấy qua các thị kiến, sự xuất hiện của Con Người sau triều đại của bốn đế quốc Assyria, Media, Persia, và Hy-lạp. Ngài tuy có dáng vẻ con người, nhưng có nguồn gốc từ trời. Ngài lãnh nhận vương quyền từ Chúa Cha, và sẽ thống trị mọi dân nước, vương quốc của Ngài sẽ tồn tại muôn đời. Trong bài đọc 2, Phê-rô làm chứng sự vinh quang và uy quyền của Chúa Giêsu bằng cách thuật lại kinh nghiệm mình đã được chứng kiến trên núi, và lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh đã làm chứng cho Đức Ki-tô. Trong Tin Mừng, trước khi Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để chấp nhận Cuộc Tử Nạn, Ngài đem ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê, và Gio-an lên núi để tỏ cho các ông thấy vinh quang và thánh ý của Thiên Chúa. Các ông đã được thấy ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a đàm đạo với Chúa Giê-su về những gì sắp xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, và nhất là các ông được nghe thấy tiếng Chúa Cha làm chứng và khuyên bảo: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

Đức tin của chúng ta có được là do Thiên Chúa mặc khải và do lời chứng của những người có thế giá trong lịch sử ghi nhận lại. Con người không dễ chấp nhận con đường đau khổ và Thánh Giá; nhưng đối với chúng ta là những người có đức tin, đau khổ và Thánh Giá là kế hoạch Thiên Chúa dùng để cứu độ con người.
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top