Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (7)

Lời Thứ Bẩy: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." Luke 23:44-56 Lời cuối của Chúa Giêsu trên thập giá được ghi lại trong Phúc Âm Luca, và tóm lược bức chân dung của Chúa Giêsu do Luca phác họa, như một nhân chứng, một vị…