Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật II Thường Niên - Năm B

  • 12 Tháng 1 2018 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

Thiên Chúa có thể mặc khải trực tiếp cho một người hay qua trung gian của người khác. Để nhận ra ý định của Thiên Chúa, nhiều khi con người cần cả ba: Thiên Chúa, người trung gian, và chính đương sự. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những trường hợp con người có thể nhận ra ý định của Thiên Chúa.

Trong bài đọc 1, Thiên Chúa gọi con trẻ Sa-mu-en 3 lần giữa đêm tối trong đền thờ, và Samuen đã nhận ra tiếng của Thiên Chúa qua sự giúp đỡ của thầy cả Ê-li. Trong bài đọc 2, qua sự dạy dỗ của thánh Phao-lô, chúng ta nhận ra phẩm giá của thân xác và phải biết quí trọng nó, vì thân xác chúng ta là một phần chi thể của Đức Ki-tô, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Trong Tin Mừng, Gio-an Tẩy Giả chỉ đường cho hai môn đệ thân tín của mình theo Chúa Giê-su. An-rê, sau khi đã gặp được Chúa, dẫn em mình là Phê-rô đến gặp Chúa Giê-su.

- Chúng ta cần lắng nghe và nhìn xem để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa.

- Chúng ta cần cả ba: tiếng Thiên Chúa gọi, người trung gian, và chính bản thân để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa.

- Một khi đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có bổn phận phải thi hành những gì Thiên Chúa dạy.

- Ngoài ra, chúng ta còn phải hướng dẫn và đưa mọi người đến với Thiên Chúa.

Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
back to top