Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật X Thường Niên – Năm B

  • 10 June 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Cuộc đời là một bãi chiến trường với 3 kẻ thù vô cùng nguy hiểm: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Các tín hữu cần tỉnh thức đề phòng, luyện tập nhân đức, cầu nguyện không ngừng, và năng chịu các bí tích để lấy sức mạnh của ơn thánh thì mới mong chống lại 3 kẻ thù vô cùng nguy hiểm này.

Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận diện 3 kẻ thù với các cám dỗ tinh vi của chúng. Trong bài đọc 1, tổ tiên loài người đã sa chước cám dỗ của con rắn, hình ảnh của Sa-tan; vì bà E-và muốn được giống như Thiên Chúa. Bà đã bất tuân Thiên Chúa và ăn trái cây Ngài cấm, để tự mình có khôn ngoan biết lành biết dữ mà không cần sự chỉ bảo của Ngài. Trong bài đọc 2, trái với quan niệm của người Hy-lạp khinh thường thân xác, để rồi tự do phạm tội; thánh Phao-lô nhận ra giá trị cứu độ của thân xác. Thiên Chúa muốn con người dùng thân xác Ngài ban để làm việc, để hy sinh chịu đựng gian khổ, cho việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ tới mọi người. Trong Tin Mừng, những người thế gian không hiểu nổi sứ vụ cứu độ của Chúa Giê-su, nên đã coi Ngài như người bị mất trí, như người bị tướng quỷ Bê-en-dê-bun ám. Ba kẻ thù ma quỷ, thế gian và xác thịt là những kẻ thù thực sự và vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng và dùng những lời chỉ dạy và ơn thánh của Chúa ban để chống lại chúng. Kẻ thù thân xác vô cùng nguy hiểm vì nó luôn ở với và trong chúng ta. Để chống lại kẻ thù thân xác, chúng ta cần phải hiểu rõ cấu trúc của thân xác và sự liên hệ cùa thân xác với trí tuệ, ý chí và linh hồn. Thần học luân lý của thánh Thomas Aquinas rất quan trọng giúp chúng ta hiểu giá trị của thân xác trong việc tránh tội và tập luyện nhân đức.

Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top