Giới Thiệu Chủ Đề Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A

  • 26 November 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Con người ở mọi nơi và mọi thời luôn mơ ước có được một “thiên đàng trần gian;” nơi sẽ không còn chiến tranh, hận thù, ghen ghét, bóc lột; nơi con người sẽ sống an vui, yêu thương, hạnh phúc, và không thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

Biết bao nhiêu chủ thuyết qua mọi thời hứa hẹn cái “thiên đàng trần gian” này như: các đế quốc Ba-Tư, Hy-Lạp, Rô-ma...; nhưng tất cả chỉ là những bánh vẽ, nghe rất lý tưởng, nhưng khi nếm vào mới cảm thấy nhục nhằn cay đắng. Vua chúa và các thủ lãnh thế gian là những con người bất toàn. Họ sống bất công và không lo lắng cho dân; họ lợi dụng niềm tin của dân để vơ vét của cải cho mình.

Nhưng đối với các Kitô hữu, thiên đàng chỉ có được ở đời sau, nơi mà Vua duy nhất là Đức Kitô: Ngài sẽ chiến thắng tất cả, và các thủ lãnh thế gian phải qui phục Ngài. Ngài sẽ qui tụ tất cả về cho Thiên Chúa; sẽ cai trị trong tâm hồn; sẽ cai trị trong sự thật, công bằng, và thương yêu. Vương quốc của Ngài là Nước Trời, sẽ tồn tại muôn đời. Dân của Vua Kitô: chỉ toàn chiên (những người công chính), dê (những kẻ gian ác) bị loại ra ngoài. Họ sẽ không bao giờ phải chết nữa. Điều kiện để thuộc về vương quốc: nghe tiếng và tin vào Đức Kitô. Các bài đọc hôm nay tập trung vào 3 yếu tố căn bản này: Vua Kitô, vương quốc Nước Trời, và dân riêng của Ngài: Trong bài đọc 1, tiên tri Êdêkien tiên đoán trước ngày đó sẽ đến và những gì sẽ xảy ra trong Ngày đó. Bài đọc 2 tập trung vào Đức Kitô: sự chiến thắng các địch thù và khôi phục Vương Quốc của Ngài. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu sẽ chọn chiên ra khỏi dê. Ngài phán xét con người theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái, và thưởng hay phạt tùy theo những gì con người làm cho tha nhân.
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top