Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (5)

Lời Thứ Năm: "Ta Khát" (Gioan 19: 28-29) Cái khát của Chúa Giêsu là hậu quả đau đớn của cực hình trên thập giá. Do đó khi chúng ta nghe Chúa Giêsu than rằng Ngài khát, chúng ta được nhắc nhở thêm bằng tiếng nói nhân loại về bí mật…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (4)

Lời Thứ Bốn: "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôỉ" Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36 Tất cả kinh nghiệm của nhân loại Chúa Giêsu đều trải qua và có kinh nghiệm xâu xa trên thập giá. Ngài không biết tội lỗi là gì, nhưng thật ra Chúa…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (3)

Lời Thứ Ba: "Này Bà,đây là con Bà!" (Gioan 19:16-27) Trước bữa tiệc Lễ Vượt Qua, theo thánh Gioan, Chúa Giêsu nhận biết rằng giờ của Ngài đã tới để rời thế gian này đi về với Cha. Ngài đã luôn luôn yêu mến những ai thuộc về Ngài trên…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (2)

Lời Thứ Hai: "Ngày Hôm Nay Con Sẽ Ðược Ở Với Ta Trên Nước Thiên Ðàng" (Luke 23:35-43) Ðối với thánh Luca, Chúa Giêsu là đấng ban phát ơn thứ tha rất quảng đại. Ngài là đấng ban bố tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chỉ có…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá

Lời đầu tiên: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng" (Luke 23:32-34) Các Thánh sử gia không kể lể chi tiết về sự dã man độc ác của tội hình bằng thập giá. Họ cũng không cho hay đây là một hình phạt dành cho những người nô lệ và…