Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (7)

Lời Thứ Bẩy: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." Luke 23:44-56 Lời cuối của Chúa Giêsu trên thập giá được ghi lại trong Phúc Âm Luca, và tóm lược bức chân dung của Chúa Giêsu do Luca phác họa, như một nhân chứng, một vị…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (6)

Lời Thứ 6: "Mọi Sự Ðã Hoàn Tất" Gioan 19:30-37 Lời thứ sáu trên thập giá, cũng như lời thứ ba và thứ năm, đã được kể lại trong Phúc Âm của thánh Gioan, và do đó chúng ta phải hiểu rằng có hai nghĩạ Công trình của Chúa Giêsu…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (5)

Lời Thứ Năm: "Ta Khát" (Gioan 19: 28-29) Cái khát của Chúa Giêsu là hậu quả đau đớn của cực hình trên thập giá. Do đó khi chúng ta nghe Chúa Giêsu than rằng Ngài khát, chúng ta được nhắc nhở thêm bằng tiếng nói nhân loại về bí mật…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (4)

Lời Thứ Bốn: "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôỉ" Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36 Tất cả kinh nghiệm của nhân loại Chúa Giêsu đều trải qua và có kinh nghiệm xâu xa trên thập giá. Ngài không biết tội lỗi là gì, nhưng thật ra Chúa…