Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Tình Yêu Thiên Chúa to tát hơn trí tưởng tượng của chúng ta

“Và còn vượt trên bất cứ tội lỗi nào lương tâm chúng ta có thể kết án. Vatican ngày 9 tháng 3, 2018 (Zenit.org) Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng hôm nay tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô:  “Tình Yêu Thiên Chúa to tát hơn trí tưởng tượng của chúng ta, và còn vượt trên bất cứ tội lỗi nào lương tâm chúng ta có thể kết án.” Ngài nhắc cộng đoàn rằng: “Tình yêu của Chúa là tình yêu vô biên, một tình yêu vô giới hạn. Tình yêu này hoàn toàn không bị ngăn trở bởi các chướng...

Đức Thánh Cha sẽ có mặt qua vô tuyến truyền hình tại Giêrusalem nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ cho Hòa Bình

Mục tiêu: Để cổ võ cho một nền văn hóa của sự gặp gỡ

Vatican, ngày 5 tháng 7, 2015: Một đại hội thế giới cho giới trẻ do tổ chức “Scholas Occurrentes” (Diễn Biến Học Hỏi) đang diễn tiến tại Giêrusalem trong tuần này.

Hôm nay 5 tháng 7, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự qua vô tuyến truyền hình từ Vatican. Diễn biến này được tổ chức “Scholas Occurrentes” phổ biến dưới tiêu đề Đại Hội Thế Giới ‘Scholas Chairs’ lần thứ Ba và Cuộc Gặp Gỡ Các Quốc Tịch Liên Tôn.”

“Scholas Occurrentes” là một tổ chức do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập khi ngài còn là Tổng Giám Mục Jorge Bergoglio, tổng giáo phận Buenos Aires. Tổ chức này cổ võ cho nền giáo dục, và họat động cho ‘nền văn hóa của sự gặp gỡ’ trên toàn cầu. Đại hội do cơ quan này tổ chức tại Giêrusalem hy vọng đóng góp cho việc tái tạo đối thọai cho hòa bình giữa Do Thái và Palestine, đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vì họ sẽ là những người thay đổi thế giới, theo lời vị Giáo Hòang Ý- Á Căn Đình thường nói.

Đại hội này đang được tổ chức tại Viện Nghiên Cứu Hòa bình “Harry Truman” của Đại Học Do Thái ở Giêrusalem. Cuộc gặp gỡ này quy tụ được 75 thành viên từ các quốc gia Do Thái, Palestine, Argentina, Pháp và Kenya, cũng như rất nhiều các vị lãnh đạo thuộc các cơ quan giáo dục và tôn giáo. Chương trình gồm có các bài diễn văn, các khóa học và các khảo sát thí nghiệm.

Đại hội mở đầu với kinh cầu cho hòa bình và tình huynh đệ do các đại biểu của các tôn giáo độc thần đọc. vào cuối đại hội các tham dự viên sẽ trồng một cây ô-liu nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ông Jose Maria Del Corra, Giám đốc Quốc Tế của tổ chức “Scholas” nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Đại Hội này rất quan trọng, vì bảo vệ cho hòa bình và sự bao dung giữa các tôn giáo. Thế hệ của chúng ta có bổn phận phải cổ võ cho việc sống chung hòa bình và phải tranh đấu chống mọi hình thức cực đoan – của bất cứ tôn giáo nào – để đạt tới nền hòa bình giữa các dân nước.

Rate this item
(0 votes)
back to top