Ðến Với Chúa

Ðến Với Chúa ________________________________________ Khi người thân mang nhiều đau khổ Và ta có ước nguyện chia buồn, Nhưng không tìm được lời mong muốn, Ðể xoa dịu, nâng đỡ, ủi an. Khi bóng tối bất ngờ ngăn chặn, Con đường họ lết bước chân đi, Không có cách nào không nản chí, Chỉ còn đến với…