Tôi chỉ có một đời để sống,

Tôi Chỉ Có Một Đời Để Sống Tôi chỉ có một đời để sống, Một đời cậy một đời để trông. Cửa Thiên Ðàng luôn luôn rộng mở, Hay vùi sâu hỏa ngục mịt mùng.Ngày tôi đi đến cuối cuộc đời,  Tôi có gì dâng Chúa? Chúa ơi! Tôi không thể…

Bao Nhiêu Là Ơn Phúc

Những lúc cô đơn ai người an ủi Những lúc buồn phiền ai sẽ ôm vai Những lúc băn khoăn ai người đưa lối Ai sẽ tiếp tay đối phó ngày mai Ai sẽ đỡ nâng những khi đau khổ Ai sẽ tăng cường khi hãi sợ tương lai Ai…