Thánh Giuse Người Công Chính

Thánh Giuse Người Công Chính Lạy Thánh Giuse là Cha nhân ái,Là Bạn Trăm Năm của Đức Nữ Trinh.Âm thầm gánh chịu hôn nhân ngang trái,Không bỏ rơi, vẫn yêu Mẹ hết tình. Lạy Thánh Giuse là người công chính,Luôn lo toan và bảo vệ gia đình.Dốc một lòng giữ…

Thống Hối Ăn Năn

Thống Hối Ăn Năn Lạy Chúa, con đã vương lầm lỗiĐã vướng mắc tội khiên lắm lần.Con cương quyết từ nay lánh tội,Dốc một lòng thống hối ăn năn. Lạy Chúa, xin rộng tình tha thứ,Cho con đây ngu dốt dại khờ.Giúp con xứng làm nơi Chúa ngự,Khi hồn con…

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Khốn cho những ai thờ ơ không đoái hoài đến những người nghèo khó hay đau khổ Ngày 16 tháng 3, 2017: Theo Radio Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một lời kêu gọi hết sức mạnh mẽ trong Thánh Lễ sáng ngày 16 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh…

Tiệc Cưới Cana

Tiệc Cưới Cana Chúa Giêsu lên đường đi rao giảng, Luôn có Đức Mẹ Maria đi cùng. Phép lạ đầu tiên! Danh Ngài rạng sáng, Tại Cana, trong tiệc cưới lạ lùng. Tiệc đang vui, các vò rượu lại cạn, Mẹ Maria quá cảm thương chủ nhà. Khách mất vui,…