Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần Ngũ Tuần ngày Lễ đến rồi, Tông đồ tụ họp một nơi trong thành. Từ trời tiếng động phát thanh, Giống như gió cuốn thổi quanh khắp nhà. Nhiều hình lưỡi lửa tản ra, Trên đầu mỗi vị đậu ba bốn lần. Mọi người đầy Chúa Thánh…

Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật V Phục Sinh

Theo kế hoạch tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa, con người giữ một địa vị quan trọng hơn tất cả mọi loài Thiên Chúa dựng nên (Psa 8:3-6). Để biết cách hành xử cho xứng đáng với phẩm giá cao trọng của mình, con người cần học hỏi…

Ánh Sáng Cuối Ðường Hầm

Có ánh sáng đầu kia đường hầm, Can đảm lên nào, hãy vững tâm. Ở nơi nào đó trong bóng tối, Sẽ thấy đường đi, khỏi khóc thầm. Ðường lối âm u, chẳng ngại ngần, Bóng tối chẳng ngăn được bước chân. Dù cho mắt thường chưa thể thấy, Chúa…