Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá (2)

Lời Thứ Hai: "Ngày Hôm Nay Con Sẽ Ðược Ở Với Ta Trên Nước Thiên Ðàng" (Luke 23:35-43) Ðối với thánh Luca, Chúa Giêsu là đấng ban phát ơn thứ tha rất quảng đại. Ngài là đấng ban bố tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chỉ có…

Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá

Lời đầu tiên: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng" (Luke 23:32-34) Các Thánh sử gia không kể lể chi tiết về sự dã man độc ác của tội hình bằng thập giá. Họ cũng không cho hay đây là một hình phạt dành cho những người nô lệ và…

Mùa Chay Thánh

Chúa đã vào sa mạcHai ngàn năm trước đây.Chịu bao nhiêu thử tháchTrong suốt bốn mươi ngày. Bị Sa Tan cám dỗ,Chịu đói khát liên miên.Chúa không thua quỷ dữ,Luôn đứng vững trung kiên. Chúa không nghe ma quỷKhông chào thua hạ mình.Dậy ta có chí khí,Biết xa lánh tội…