×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Chúa Là Bạn Nghiã Thiết Ðời Con

Con biết Chúa năm mười sáu tuổi, Hồn ngây thơ chưa từng nhuốm bụi đời. Trái tim non chưa từng biết nói lời, Yêu vớ vẩn, tương tư thầm, trộm nhớ. Con biết Chúa qua chuyện tình Thập Giá, Chuyện Chúa Trời xuống thế cứu muôn dân. Chịu roi đòn…

Ai là người thân cận của tôi?

TIN MỪNG : Lc 10,25-37 Ai là người thân cận của tôi ? Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời…

Một Trang Sách Mới

Một Trang Sách Mới Hôm qua đã trở thành dĩ vãng,Chìm sâu thật kín trong tim tôi.Với bình minh mới vừa ló rạng,Để cho ký ức bị chôn vùi. Một trang sách mới chưa được viết,Một câu chuyện chưa ai thấu qua.Với những điều chưa ai được biết,Thì giờ đây…

Lên án các vụ khủng bố tại Bangladesh và Iraq

Đức Thánh Cha lên án các vụ khủng bố tại Bangladesh và Iraq, Ngài nhắc đến các Thánh Tử Đạo trẻ đã tha thứ cho kẻ hạ sát họ trước khi tắt thở OSSERVATORIO ROMANO Ngày 6 tháng 7, 2016 “Tôi tự hỏi có bao nhiêu bạn trẻ đã nghe lời mời…

Thứ Tư, Tuần XIII Thường Niên, Năm C

Thứ Tư, Tuần XIII Thường Niên, Năm C THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.  SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 16,13-19 Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Một hôm, khi Đức Giê-su đến…

Chúa Nhật, Tuần XIII Thường Niên, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 9,51-62 Đức Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ…

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên, Năm C

  • Written by
Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên, Năm C SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 8,5-17 Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.