Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016

  • 22 Tháng 6 2016 |
  • Đăng tại Video

Chủ đề:

"Phúc cho những ai thương xót người vì họ sẽ được xót thương"

(MT 5:7)

Cha giảng thuyết: LM. Ansgar Phạm Tĩnh, Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, New Orleans, LA

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Xem thêm...
Theo dõi RSS này