Danh Sách Đoàn Viên Đã Qua Đời

Bổ túc danh sách đoàn viên đã qua đời cho đên ngày 1/10/2017

# Đoàn Viên Ngày Qua Đời
1 Antôn Giuse Trần Văn Tính 29/10/2005
2 Maria Bùi Thị Chung 4/11/2005
3 Giuse Nguyễn Văn Thời 28/11/2007
4 Anna Nguyễn Thị Phúc  28/3/2008
5 Maria Trần Thị Ánh Tuyết 20/9/2008
6 Maria Vũ Thị Bấc 13/10/2008
7 Augustinô Bruce Sang Nguyễn 12/4/2009
8 Antôn Nguyễn Bá Long 17/3/2011
9 Têrêsa Nguyễn Minh Đức 9/10/2011
10 Maria Nguyễn Thị Đáp 24/4/2012
11 Tađêo Nguyễn Xuân Xương 31/8/2013
12 Maria Nguyễn Thị Lắm 14/6/2014
13 Antôn Đỗ Văn Ninh 4/7/2014
14 Phêrô Nguyễn Văn Hòe 15/4/2015
15 Maria Giuse Nguyễn Anh Thư 4/5/2015
 16 Maria Nguyễn Thị Thu 9/6/2015
17 Anna Nguyễn Thị Hạnh 23/1/2016
18 Emmanuel Nguyễn Văn Học 24/3/2016
19 Giuse Trần Khắc Bình 16/10/2016
20 Baotalômêo Nguyễn Phùng Trân 4/5/2017
21 Phêrô Bùi Văn Chung 28/5/2017
22 Anê Nguyễn Thị Chiêu 30/5/2017
23 Anna Lê Thị Tú 4/7/2017
24  Micae Tràn Phát Đt 18/12/2017