Ca Đoàn Gioan Phaolô II

Bổn Mạng

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Phụ Trách Thánh Lễ

Thánh lễ 6g30 sáng Chúa Nhật.

Giờ Tập Hát

Tập hát sau thánh lễ ở hội trường Duy Nhất đến 8g30 sáng.

Sinh Hoạt

  • Ca đoàn thường tổ chức ăn sau khi tập hát bằng tiền quỹ hay lòng hảo tâm của ca viên.
  • Vào các dịp lễ lớn, ca đoàn tổ chức ăn potluck tại nhà một ca viên.