Ca Đoàn Thánh Linh

Bổn Mạng

Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Phụ Trách Thánh Lễ

Thánh lễ 7g00 tối Chúa Nhật tại nhà thờ St. Veronica

Giờ Tập Hát

Tập hát mỗi tối thứ sáu và 1 tiếng trước thánh lễ.

 

Sinh Hoạt

Picnic / tiệc bổn mạng và Giáng Sinh