Ca Đoàn Phanxicô Xaviê

Bổn Mạng

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Phụ Trách Thánh Lễ

Các thánh lễ thứ sáu đầu tháng và các thánh lễ trọng.

Giờ Tập Hát

Tập hát mỗi tối thứ năm từ 8g00 tối – 10g00 tối tại nhà thờ.