Sinh Hoạt

Sinh hoạt nội bộ

Theo dõi trên trang thông tin của Đoàn để chia sẻ tin tức, hiệp thông cầu nguyện, và cùng góp sức vào mọi hoạt động của Đoàn

Sinh hoạt Đạo đức

Hàng ngày: 

 • Đoàn viên đọc kinh dâng ngày và dâng mình cho Chúa

Thứ sáu đầu tháng:

 • Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa.
 • Chầu đền tạ Thánh Thể.

Thứ sáu Tuần 2:

 • Hội thảo Giáo Lý

Thứ bảy tuần 3:

 • Chầu Thánh Thể.

Hàng tháng:

 • Tôn sùng Thánh Tâm Chúa tại tư gia Đoàn viên & những gia đình ngoài Đoàn yêu cầu.

Hằng năm:

 • Tĩnh tâm dịp Lễ Bổn Mạng Đoàn
 • Mừng Bổn Mạng Đoàn vào Lễ Thánh Tâm Chúa.

Sinh hoạt tông đồ

 • Thăm viếng, hỗ trợ gia đình & Đoàn viên đau yếu.
 • Thăm viếng những người bệnh trong Giáo xứ.
 • Phân ưu, đọc kinh cho những người qua đời trong Giáo xứ.
 • Tham gia những sinh hoạt và công tác của Giáo xứ.

12 Lời Hứa Thánh Tâm Chúa Giêsu

 • 1. Ta sẽ ban cho các kẻ tôn sùng Trái Tim Ta những ơn cần thiết theo đấng bậc. 


 • 2. Ta sẽ ban cho gia đình con được ơn bằng an.


 • 3. Ta sẽ an ủi con trong cơn đau khổ.


 • 4. Trái Tim Ta là nơi ẩn náu trọn đời cho con, nhất là trong giờ lâm tử.


 • 5. Ta sẽ chúc phúc lành cho các việc con làm.


 • 6. Kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một tình yêu vô tận.


 • 7. Các linh hồn khô khan, sẽ chóng nên sốt sắng.


 • 8. Các linh hồn sốt sắng sẽ chóng nên trọn lành.


 • 9. Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào có trưng bày và tôn kính Trái Tim Ta.


 • 10. Ta sẽ ban cho các linh mục những ơn riêng để cảm hóa lòng người cứng cỏi.


 • 11. Ta sẽ bất diệt ghi vào Trái Tim Ta tên những người cổ động, truyền bá việc đạo đức tôn thờ Thánh Tâm Ta.


 • 12. Bởi lòng thương xót vô biên và tình ái tuất vô hạn của Thánh Tâm, Ta sẽ ân ban cho các kẻ rước lễ liên tiếp chín (9) ngày thứ sáu đầu tháng, được ơn ăn năn trong giờ sau hết, không phải mất nghĩa cùng Ta, khi chưa được chịu các phép bí tích cần thiết.