Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha – Tháng Giêng 2018

  • 31 Tháng 12 2017 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

Ý truyền giáo: Cầu cho các tôn giáo chiếm thiểu số tại Á Châu. Xin cho các Kitô hữu, cũng như các tín đồ của các tôn giáo chỉ chiếm thiểu số tại Á Châu có thể sống niềm tin của họ trong sự tự do.

 

back to top