Công Bố Tài Liệu Chuẩn Bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Amazzonia

Vatican. Hôm 8-6-2018, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về miền Amazzonia bên Nam Mỹ, sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới, 2019, tại Roma. Văn kiện mang tựa đề “Amazzonia: những hành trình mới đối với Giáo Hội và…
Đọc thêm...

Chương Trình Đọc Kinh Mân Côi Toàn Cầu Để Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục

Dublin, Ailen – Vào Thứ Sáu, 08/06, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhiều đền thánh Đức Mẹ tại hơn 50 quốc gia sẽ tham gia chương trình đọc Kinh Mân côi 24 giờ, để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Trong một thông cáo, WorldPriest (Linh mục thế giới),…
Đọc thêm...

Ơn Toàn Xá Cho Những Ai Tham Dự Hay Hiệp Thông Trong Lời Cầu Nguyện Với Đại Hội Gia Đình Thế Giới Tại Dublin

Những người Công Giáo tham dự Đại Hội Gia Đình Thế giới tại Dublin vào Tháng Tám này và cả những ai không thể tham dự được nhưng cầu nguyện chung với gia đình trong thời gian từ 21 đến 26 Tháng Tám có thể nhận được Ơn Toàn Xá.
Đọc thêm...