ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP KIẾN ÔN MARK ZUCKERGERG, NGƯỜI SÁNG TẠO FACEBOOK

Vatican ngày 29, tháng 8, 2016. Giám đốc Văn Phòng Truyền Thông Vatican trong một bản tin cho hay Người sáng tạo ra Facebook, ông Mark Zuckerberg, và phu nhân là bà Priscilla Chan, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến tại tư dinh, Nhà Thánh Mácta sáng Thứ…
Xem thêm...