Chương Trình Phụng Vụ Tháng 1 & Tháng 2, 2018

  • 12 Tháng 1 2018 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1: Chúa Nhật II Thường Niên.

 Thứ Năm, ngày 18 tháng 1: Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1: Ngày biểu tình chống phá thai.

 Chúa Nhật, ngày 21 tháng 1: Chúa Nhật III Thường Niên.

 Thứ Năm, ngày 25 tháng 1: Lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Bổn mạng Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.

 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 1: Chúa Nhật IV Thường Niên.

 Thứ Sáu, mồng 2 tháng 2: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Lễ kính (Lễ Nến).

 Thứ Bảy, mồng 3 tháng 2: Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Sau thánh lễ 8 giờ sáng sẽ có nghi thức chúc lành cuống họng.

 Từ Thứ Sáu, mồng 2 tháng 2 đến Chúa Nhật, mồng 4 tháng 2: Hội Chợ Tết Xuân Yêu Thương Mậu Tuất tại Dulles Expo Center - Chantilly, Virginia.

 Chúa Nhật, mồng 4 tháng 2: Chúa Nhật V Thường Niên.

 Từ Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 đến Chúa Nhật, ngày 11 tháng 2: Hội Vui Xuân Mậu Tuất tại Giáo Xứ.

 Chúa Nhật, ngày 11 tháng 2: Chúa Nhật VI Thường Niên. Ngày quốc tế cầu nguyện cho bệnh nhân tại Giáo Xứ.

 Thứ Tư, ngày 14 tháng 2: Lễ Tro. Khởi đầu Mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

 Thứ Năm, ngày 15 tháng 2: Lễ Giao Thừa.

 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 2: Tết Nguyên Đán - Mậu Tuất. Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm mới.

 Thứ Bảy, ngày 17 tháng 2: Mồng Hai Tết. Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.

 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 2: Chúa Nhật I Mùa Chay. Mồng Ba Tết. Xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm.

 Thứ Năm, ngày 22 tháng 2: Lập tông tòa thánh Phêrô, tông đồ. Lễ kính.

 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2: Chúa Nhật II Mùa Chay.

back to top