Chương Trình Phụng Vụ Tháng 2, 2018

  • 12 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2: Chúa Nhật II Mùa Chay. Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP., giúp tĩnh tâm Mùa Chay cho Huynh Trưởng TNTT, Giáo Lý Viên, Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ 45 tối. Chủ Đề: YÊU ĐẾN CÙNG.

 Thứ Hai, ngày 26 tháng 2: Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP., giúp tĩnh tâm Mùa Chay cho Ban Thường Vụ, Ban Phòng Thánh, Thừa Tác Viên và Liên Ca Đoàn, từ 7 giờ 45 tối đến 10 giờ tối. Chủ Đề: ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ PHỤC VỤ Rửa chân.

 Thứ Ba, ngày 27 tháng 2: Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP., giúp tĩnh tâm Mùa Chay cho Giáo Họ Đức Mẹ Lavang, Phong Trào Tông Đồ Fatima, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hiệp Sĩ Đoàn (và phu nhân), từ 7 giờ tối đến 9 giờ 30 tối – Địa điểm tại Giáo xứ St. Veronica. Chủ Đề: TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG.

 Thứ Tư, ngày 28 tháng 2: Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP., giúp tĩnh tâm Mùa Chay cho Huynh Đoàn Đaminh, Đạo Binh Hồn Nhỏ, Hội Đồng Mục Vụ và toàn giáo xứ, từ 7 giờ 45 tối đến 10 giờ tối. Chủ Đề: MÁI ẤM CẦN ĐƯỢC SƯỞI.

 

back to top