Giấy Khai Thuế

  • 04 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Giữa Tháng Hai, giấy khai thuế sẽ đến địa chỉ nhà của quí ông bà, anh chị em để tiện việc khai thuế. Sau khi quí ông bà, anh chị em nhận được bản tường trình số tiền dâng góp trong năm, từ 1.1.2017 đến 31.12.2017, nếu có sự thiết xót nhầm lẫn ở mục nào, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để điều chỉnh lại.

Giáo xứ chân thành cám ơn sự đóng góp tích cực của quí ông bà, anh chị em trong năm qua. Cách riêng xin cảm ơn nhất là quí vị đã bỏ tiền trong phong bì có số danh bộ để Giáo xứ dễ dàng cập nhật hóa số tiền quí vị đóng góp và Giáo Phận cũng biết được tổng số gia đình trong giáo xứ chúng ta thực hành đạo nơi Giáo Phận Arlington này.

Ghi Danh Trực Tuyến Hay Đóng Góp Vào Việc Xây Dựng Nhà Chúa Với Công Ty Faith Direct

Để giúp quí ông bà anh chị em dâng cúng cho nhà thờ và cho các sứ vụ quan trọng của giáo xứ cách dễ dàng hơn, giáo xứ chúng ta hợp tác với Công Ty Faith Direct - chương trình dâng cúng theo hệ thống điện tử tại các nhà thờ Công giáo đang dẫn đầu trên khắp đất nước.

Qua Faith Direct, quý ông bà anh chị em có thể đóng góp cho giáo xứ qua thanh toán tự động từ trương mục ngân phiếu (checking account) hoặc thẻ tín dụng (credit card) của quý ông bà anh chị em - tương tư như hiện nay quí ông bà và anh chị em đang trả tiền nhà, các hóa đơn trong gia đình, và các khoản thanh toán hàng tháng khác.

Giáo xứ hy vọng quý ông bà, anh chị em có thể ghé thăm https://membership.faithdirect.net/VA682 và ghi danh trực tuyến cách an toàn với mã số nhà thờ của chúng ta: VA682.

Với việc ghi danh trực tuyến, quý ông bà và anh chị em có thể truy cập vào tài khoản của mình bất kỳ lúc nào để xem và thay đổi thông tin tài khoản cũng như của số tiền công đức.

Giáo xứ tri ân sự hỗ trợ đại lượng của quý ông bà và anh chị em và hy vọng mọi người cùng ghi danh với Faith Direct.

Lá Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington Kêu Gọi Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay Năm 2018


8 Tháng 1, 2018

Linh Mục Trần Trung Liêm, O.P.
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S. Wakefield Street
Arlington, VA 22204

 

back to top