Lễ Nến

  • 07 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Sáu, mồng 2 tháng 2: Cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thờ. Lễ này còn được gọi là Lễ Nến.

Trước Thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép nến. Gia đình nào cần làm phép nến xin mang nến đến trước Thánh lễ và để ở cuối nhà thờ. Những cây nến đã được làm phép sẽ được cất giữ trong các gia đình để dùng vào dịp lãnh các bí tích sau hết hay để thắp bên thi hài người quá cố trong gia đình.

 

back to top