Ngày Biểu Tình Chống Phá Thai

  • 12 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những người đã ghi danh tham dự hội thảo và Thánh lễ cầu nguyện cho cuộc biểu tình chống phá thai vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1, 2018, tại Trường Đại Học George Mason University – Patriot Center: 4500 Patriot Circle, Fairfax, VA 22030, và đi diễn hành tới Supreme Court, Washington, D.C., xin liên lạc với ông Ông Nguyễn Văn Huấn: 202-480-3076; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc chị Chị Trần-Lê Như La: 571-237-2146; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., để lấy vé vào cửa với phiếu ăn bữa trưa.

 

back to top