Ngoại Trưởng Hoa Kỳ: Tự Do Tôn Giáo Là Quyền Cơ Bản Của Con Người Đem Lại Lợi Ích Kinh Tế

Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ đã dành cho cơ quan tin tức của Vatican một cuộc phỏng vấn. Ông nói: Tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người, ông kêu gọi mọi tín hữu, mọi quốc gia hãy cùng nhau thúc đẩy tự do tôn…
Đọc thêm...