Chúc Mừng Bổn Mạng

Thứ Năm, ngày 25 tháng 1, kính thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ. Giáo xứ gửi lời chúc mừng đến quý sơ, quý thầy cô, quý anh chị em trong Ban Giảng Viên Giáo Lý-Việt Ngữ đã nhận gương thánh Phaolô tông đồ…
Xem thêm...

Góc Nhìn Mục Vụ - Việc Tổ Chức Thánh Lễ Và Chọn Bài Đọc Trong Mùa Thường Niên

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiển, OP. Dẫn vào Ngoài những thời gian đặc biệt của chu kỳ phụng vụ, lịch phụng vụ Kitô giáo theo nghi thức Roma ghi nhận có hai chu kỳ phụng vụ mùa per annum: thường niên hay quanh năm[1]. Chu kỳ chung của Mùa Thường…
Xem thêm...