Ý Cầu Nguyện Tháng 7 Của Đức Thánh Cha: Cầu Cho Các Linh Mục Trong Sứ Vụ Của Các Ngài

Vatican – Trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu đồng hành với các linh mục bằng tình bạn với các ngài... Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu giúp cho các linh mục trên toàn thế giới cảm thấy được đồng hành và…
Đọc thêm...