Chúc Mừng

Trong niềm vui chung của toàn thể Hội thánh Công Giáo, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia hân hạnh đón tiếp ông INHAXIÔ LOYOLA TRẦN VĂN TRƯỜNG được chính thức trở thành người Kitô hữu, trở thành con cái Thiên Chúa qua việc lãnh nhận…
Xem thêm...

Lễ Nến

Thứ Sáu, mồng 2 tháng 2: Cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thờ. Lễ này còn…
Xem thêm...