Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Ca Đoàn Ave Maria Nhiệm Kỳ: 2018 – 2020

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Chị Maria Viên Bích Hoà (Ca Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), tôi đã nhận được email gởi ngày 28 tháng 04, 2018 thông báo kết quả Bầu cử…
Đọc thêm...

Lời Chúc Lành Các Hiền Mẫu

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con cầu nguyện không ngừng, nhưng hôm nay chúng con cầu nguyện cách riêng và đặc biệt cho các Hiền Mẫu. Lạy Thiên Chúa của Dân Thánh,của Tổ Mẫu Sarah, Ruth và Rebeckah;của thánh nữ Elizabeth, thân mẫu thánh Gioan Tẩy Giả,của Trinh Nữ Maria,…
Đọc thêm...