Mừng Ngày Hiền Mẫu

Ngày Hiền Mẫu, Chúa Nhật tới, ngày 13 tháng 5, giáo xứ gửi lời chúc mừng đến quý bà. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành và trả công cho các bậc làm mẹ, còn…
Đọc thêm...