RIP - Lucia Châu Thị Út

Lucia Châu Thị Út
Lucia Châu Thị Út

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo xứ kính báo Bà Lucia Châu Thị Út, nhạc mẫu của Ông Bà Nguyễn Văn Hào/Huệ và ÔB. Nguyễn Năng Misen/Liên, đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 8, năm 2016, tại Birmingham Green Nursing Home, Manassas, Virginia, hưởng thọ 92 tuổi. Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và cầu cho Linh hồn Bà Lucia mau chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa.  Xin cộng đoàn giáo xứ mở chương trình an táng được đính kèm để hiệp thông với toàn thể tang quyến và nếu có thể xin tham dự chương trình an táng để cầu cho phần rỗi của Bà Lucia Châu Thị Út.

NB. Ca Đoàn Anê Lê Thị Thành hát Thánh Lễ An Táng.

Kính báo,

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ Phạm Hương, OP.

back to top