RIP - Anna Maria Teresa Nguyễn Anh Tuấn

TeresaNguyenAnhTuanTrong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Giáo xứ xin kính báo Cô Anna Maria Têrêsa Nguyễn Anh Tuấn đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 25 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại Fairfax Rehabilitation and Nursing Center, Fairfax, Virginia, hưởng thọ 88 tuổi.

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và xin cho Linh Hồn Anna Maria Têrêsa mau chóng được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ được đính kèm, để hiệp thông cầu nguyện cùng với tang quyến và nếu có thể xin đến tham dự chương trình tang lễ, để cầu nguyện cho Linh Hồn Anna Maria Têrêsa được an nghỉ bình an trong Nhà Cha.

Kính báo,

Văn Phòng Giáo Xứ

back to top