RIP - Maria Đoàn Thị Phượng

Maria Đoàn Thị Phượng
Maria Đoàn Thị Phượng

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, Văn phòng Giáo xứ kính báo Bà Cố Maria Đoàn Thị Phượng đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 6:01 sáng ngày 13 tháng 8 năm 2016, tại nhà thương Holy Cross, Silver Spring, Maryland, hưởng thọ 80 tuổi. Giáo xứ thành kính phân ưu cùng Linh Mục Nguyễn Thế Viễn, AC. Vũ Thị Thái Huyền cùng toàn thể tang quyến. Xin cho linh hồn Bà Cố Maria mau chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ được đính kèm để cùng hiệp thông với tang quyến trong lời cầu nguyện hoặc có thể đến tham dự các nghi thức an tang để cầu cho phần rỗi của Bà Cố Maria Đoàn Thị Phượng. 

Xin thông báo Ca Đoàn Ave Maria phụ trách hát Thánh Lễ An Táng.

Kính báo,

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ Phạm Hương, OP.

back to top