RIP - Phêrô Nguyễn Đình Kiên

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Giáo xứ xin kính báo Ông PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH KIÊN đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 54 phút sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại Nhà Thương Fairfax – Falls Church, Virginia, hưởng thọ 74 tuổi.  

Giáo xứ thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Vũ Thị Bạch Liên, Chị Đỗ Vũ Mai Khanh Connie, Anh Đỗ Vũ Đình Phương Jean-Anthony, cùng toàn thể tang quyến và xin cho linh hồn PHÊRÔ mau chóng được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ được đính kèm, để hiệp thông cầu nguyện cùng với tang quyến và nếu có thể xin đến tham dự chương trình tang lễ, để cầu nguyện cho linh hồn PHÊRÔ được an nghỉ bình an trong Nhà Cha.

Kính báo,

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ Phêrô Phạm Hương, O.P.

NB. Ca Đoàn Anê Lê Thị Thành phụ trách hát Thánh Lễ An Táng.

back to top