Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 01 - 07 Tháng 1, 2018

  • 31 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 01.01 THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. LỄ TRỌNG. Ngày Thế Giới Hòa Bình.

Thứ Ba, 02.01 Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 03.01 Kính Danh Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Năm, 04.01 Thứ Năm đầu tháng. Ngày các linh mục.
Thứ Sáu, 05.01 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 06.01 Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 07.01 LỄ HIỂN LINH. LỄ TRỌNG.

 

back to top