Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 11-17 Tháng 12, 2017

  • 09 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 11.12 Thánh Đa-ma-xô I, giáo hoàng.

Thứ Ba, 12.12 Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe). Lễ kính.
Thứ Tư, 13.12 Thánh Lu-ci-a, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 14.12 Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Sáu, 15.12 Trong Tuần II Mùa Vọng.
Thứ Bảy, 16.12 Trong Tuần II Mùa Vọng.
Chúa Nhật, 17.12 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

 

back to top