Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 11 - 17 Tháng 6, 2018

  • 10 June 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 11.06 Thánh Bar-na-ba, tông đồ. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 12.06 Trong Tuần X Thường Niên.
Thứ Tư, 13.06 Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 14.06 Trong Tuần X Thường Niên.
Thứ Sáu, 15.06 Trong Tuần X Thường Niên.
Thứ Bảy, 16.06 Lễ Đức Mẹ ngày Thứ Bảy.
Chúa Nhật, 17.06 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B.

 

back to top