Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 18-24 Tháng 12, 2017

  • 17 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 18.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.

Thứ Ba, 19.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.
Thứ Tư, 20.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.
Thứ Năm, 21.12 Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Sáu, 22.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.
Thứ Bảy, 23.12 Thánh Gio-an thành Kan-ty, linh mục.
Chúa Nhật, 24.12 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
CHIỀU: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ TRỌNG.

back to top