Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 13-19 Tháng 8, 2018

Thứ Hai, 13.08 Thánh Pon-ti-a-nô, giáo hoàng, và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo. Thứ Ba, 14.08 Ban sáng: Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ban chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng.Thứ Tư, 15.08 Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng và buộc. Thứ…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 06-12 Tháng 8, 2018

Thứ Hai, 06.08 Chúa Hiển Dung. Lễ kính. Thứ Ba, 07.08 Thánh Xit-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo. Thánh Ca-jê-ta-nô, linh mục.Thứ Tư, 08.08 Thánh Đa-minh, linh mục. Lễ trọng. Thứ Năm, 09.08 Thánh Tê-rê-xa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo. Thứ Sáu, 10.08 Thánh Lô-ren-xô,…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 30 Tháng 7 - Ngày 5 Tháng 8

Thứ Hai, 30.07 Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thứ Ba, 31.07 Thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la, linh mục, lễ nhớ.Thứ Tư, 01.08 Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thứ Năm, 02.08 Thánh Êu-sê-bi-ô, giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục.…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 16-22 Tháng 8, 2018

Thứ Hai, 16.07 Đức Mẹ núi Cátminh. Lễ giỗ cha cố Đaminh Trần Duy Nhất. Thứ Ba, 17.07 Tuần XV Thường Niên.Thứ Tư, 18.07 Thánh Camillus de Lellis, linh mục. Thứ Năm, 19.07 Tuần XV Thường Niên.Thứ Sáu, 20.07 Thánh Appollinaris, giám mục tử đạo.Thứ Bảy, 21.07 Thánh Laurensô Brinđixi,…
Đọc thêm...