Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 30 Tháng 4 Tới Ngày 6 Tháng 5, 2018

Thứ Hai, 30.04 Thánh Pi-ô V, giáo hoàng. Ngày cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam. Thứ Ba, 01.05 Lễ thánh Giu-se thợ.Thứ Tư, 02.05 Thánh A-tha-na-si-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Thứ Năm, 03.05 Thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bô Tông Đồ. Lễ kính. Thứ năm đầu tháng.…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 23 - 29 Tháng Tư, 2018

Thứ Hai, 23.04 Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo. Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo. Thứ Ba, 24.04 Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.Thứ Tư, 25.04 Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ Năm, 26.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Sáu, 27.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Bảy, 28.04…
Đọc thêm...