Lịch Phụng Vụ Công Giáo

  Thứ Hai, 31.10 Trong Tuần XXXI Thường Niên.Thứ Ba, 01.11 CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.Thứ Tư, 02.11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Thứ Năm, 03.11 Thánh Martinô Porres, tu sĩ.Thứ Sáu, 04.11 Thứ Sáu đầu tháng; Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.Thứ Bảy, 05.11…
Đọc thêm...

Cầu Nguyện Trong Tháng Mười Một, 2016 Theo Ý Đức Giáo Hoàng

 Ý chỉ chung: Xin cho các quốc gia thâu nhận số đông những người di dân và tỵ nạn nhận được sự hỗ trợ cho những nỗ lực của họ biểu lộ tình đoàn kết. Ý chỉ truyền giáo: Xin cho các linh mục, và giáo dân trong các giáo…
Đọc thêm...

Chúa Nhật Truyền Giáo

Hội Thánh dành ngày Chúa Nhật Truyền Giáo hôm nay để nhắc cho mọi Kitô hữu nhớ mình có bổn phận phải truyền giáo bằng hy sinh cầu nguyện, và bằng cách góp công của vào việc mở rộng Nước Chúa nơi các tâm hồn. Những việc có thể làm…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 24.10 Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Thứ Ba, 25.10 Trong Tuần XXX Thường Niên.Thứ Tư, 26.10 Trong Tuần XXX Thường Niên. Thứ Năm, 27.10 Trong Tuần XXX Thường Niên.Thứ Sáu, 28.10 Thánh Simon và Thánh Giuse, tông đồ. Lễ kính.Thứ Bảy, 29.10 Trong Tuần XXX Thường Niên.Chúa…
Đọc thêm...

Phụng Vụ Tháng 10 và Tháng 11

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 10 & THÁNG 11, 2016  Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Ban Phụng Vụ & Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa phụ trách giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.  Chúa Nhật,…
Đọc thêm...