Mùa Thường Niên

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 01 - 07 Tháng 1, 2018

Thứ Hai, 01.01 THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. LỄ TRỌNG. Ngày Thế Giới Hòa Bình. Thứ Ba, 02.01 Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Thứ Tư, 03.01 Kính Danh Thánh Chúa Giêsu.Thứ Năm, 04.01 Thứ Năm đầu tháng. Ngày các linh mục.…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 18-24 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 18.12 Trong Tuần III Mùa Vọng. Thứ Ba, 19.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.Thứ Tư, 20.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.Thứ Năm, 21.12 Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thứ Sáu, 22.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.Thứ Bảy, 23.12 Thánh Gio-an thành Kan-ty, linh mục.Chúa…
Đọc thêm...