Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 17-23 Tháng 7, 2017

Thứ Hai, 17.07 Trong XV Thường Niên. Thứ Ba, 18.07 Thánh Camillus de Lellis, linh mục.Thứ Tư, 19.07 Trong XV Thường Niên.Thứ Năm, 20.07 Thánh Apôlinarê, giám mục tử đạo.Thứ Sáu, 21.07 Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Bảy, 22.07 Thánh Maria Mađalêna. Lễ nhớ. Chúa Nhật,…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 10-16 Tháng 7, 2017

Thứ Hai, 10.07 Trong XIV Thường Niên. Thứ Ba, 11.07 Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.Thứ Tư, 12.07 Trong Tuần XIV Thường Niên. Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân, tử đạo Việt Nam.Thứ Năm, 13.07 Thánh Henricô.Thứ Sáu, 14.07 Thánh Kateri Tekakwitha, trinh nữ.Thứ Bảy, 15.07 Thánh…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 26 Tháng 6 - Ngày 2 Tháng 7

Thứ Hai, 26.06 Trong Tuần XII Thường Niên. Thứ Ba, 27.06 Thánh Xirilô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Tư, 28.06 Sáng: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ. Lễ trọng.Thứ Năm, 29.06 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô,…
Đọc thêm...