Mùa Thường Niên

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 26 Tháng 12 Năm 2016 - Ngày 1 Tháng Một Năm 2017

Thứ Hai, 26.12 NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Thứ Ba, 27.12 NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Thứ Tư, 28.12 NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT…
Xem thêm...