Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 21.11 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 22.11 Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Thứ Tư, 23.11 Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo; Thánh Côlumban, viện phụ; Chân phước Miguel Augustín Pro, linh mục, tử đạo. Thứ Năm, 24.11 Các Thánh…
Xem thêm...

Hết Năm Phụng Vụ 2016

Năm mới của Giáo Hội bắt đầu với giờ kinh chiều thứ I của Chúa Nhật I Mùa Vọng. Những bài đọc theo chu kỳ sau đây:  - Chúa Nhật: Chu kỳ năm A.- Ngày trong tuần: Chu kỳ năm 1. Mồng Một Tết Bính Thân sẽ rơi vào ngày…
Xem thêm...