Kết Thúc Mùa Phục Sinh

Thời gian thánh 50 ngày của Mùa Phục Sinh kết thúc với Chúa Nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 8 - 14 Tháng 5, 2017

Thứ Hai, 08.05 Trong Tuần IV Phục Sinh. Thứ Ba, 09.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Tư, 10.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Năm, 11.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Sáu, 12.05 Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo.Thứ Bảy, 13.05 Đức Mẹ Fa-ti-ma.Chúa Nhật, 14.05 CHÚA NHẬT…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 1-7 Tháng Năm, 2017

Thứ Hai, 01.05 Thánh Giuse Thợ. Thứ Ba, 02.05 Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ.Thứ Tư, 03.05 Thánh Philípphê và thánh Giacôbê, tông đồ. Lễ kính.Thứ Năm, 04.05 Trong Tuần III Phục Sinh.Thứ Sáu, 05.05 Thánh Vinhsơn Phêriô, O.P., linh mục. Lễ nhớ.Thứ Bảy, 06.05 Trong…
Đọc thêm...