Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 21.11 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 22.11 Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Thứ Tư, 23.11 Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo; Thánh Côlumban, viện phụ; Chân phước Miguel Augustín Pro, linh mục, tử đạo. Thứ Năm, 24.11 Các Thánh…
Đọc thêm...