Lịch Phụng Vụ Công Giáo

  Thứ Hai, 07.11 Các Thánh Dòng Giảng Thuyết. Lễ kính. Bổn mạng Phụ Tỉnh Miền Đa Minh.Thứ Ba, 08.11 Trong Tuần XXXII Thường Niên.Thứ Tư, 09.11 Cung Hiến Thánh Đường Latêranô. Lễ kính. Thứ Năm, 10.11 Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Thứ Sáu, 11.11…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

  Thứ Hai, 31.10 Trong Tuần XXXI Thường Niên.Thứ Ba, 01.11 CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.Thứ Tư, 02.11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Thứ Năm, 03.11 Thánh Martinô Porres, tu sĩ.Thứ Sáu, 04.11 Thứ Sáu đầu tháng; Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.Thứ Bảy, 05.11…
Đọc thêm...

Cầu Nguyện Trong Tháng Mười Một, 2016 Theo Ý Đức Giáo Hoàng

 Ý chỉ chung: Xin cho các quốc gia thâu nhận số đông những người di dân và tỵ nạn nhận được sự hỗ trợ cho những nỗ lực của họ biểu lộ tình đoàn kết. Ý chỉ truyền giáo: Xin cho các linh mục, và giáo dân trong các giáo…
Đọc thêm...

Chúa Nhật Truyền Giáo

Hội Thánh dành ngày Chúa Nhật Truyền Giáo hôm nay để nhắc cho mọi Kitô hữu nhớ mình có bổn phận phải truyền giáo bằng hy sinh cầu nguyện, và bằng cách góp công của vào việc mở rộng Nước Chúa nơi các tâm hồn. Những việc có thể làm…
Đọc thêm...