Chúc Mừng Bổn Mạng

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 1, lễ thánh Ða Minh Phạm Trọng Khảm, quan án, tử đạo Việt Nam, bổn mạng của Huynh Ðoàn Ða Minh trong giáo xứ chúng ta. Giáo xứ gửi lời chúc mừng Huynh Ðoàn Ða Minh và nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử…
Xem thêm...

Mùa Thường Niên

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong…
Xem thêm...