Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha – Tháng 03 Năm 2018: Ơn Nhận Định Thiêng Liêng

Vatican. Trong tháng 03 năm 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi toàn thể Hội Thánh nhận thức tầm quan trọng của ơn phân định thiêng liêng, để mỗi người có thể nhận ra tiếng Chúa trong thế giới phức tạp với biết bao tiếng nói ngày nay. Đức…
Đọc thêm...