Cám Ơn

Xin chân thành cảm ơn quí ông bà, anh chị em đã ủng hộ, mua thức ăn, giúp cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang vào những ngày cuối tuần vừa qua, để có thêm quỹ xây dựng Giáo Họ. Cũng xin cảm ơn những người giúp lấy và nấu…
Đọc thêm...

Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Ca Đoàn Ave Maria Nhiệm Kỳ: 2018 – 2020

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Chị Maria Viên Bích Hoà (Ca Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), tôi đã nhận được email gởi ngày 28 tháng 04, 2018 thông báo kết quả Bầu cử…
Đọc thêm...