Lá Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington Kêu Gọi Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay Năm 2018

8 Tháng 1, 2018 Linh Mục Trần Trung Liêm, O.P.Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam915 S. Wakefield StreetArlington, VA 22204 Cha Liêm thân mến, Cám ơn cha năm qua đã nỗ lực hỗ trợ cho Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay của Giám Mục (BLA). Chính nhờ sự…
Đọc thêm...

Giấy Khai Thuế

Giữa Tháng Hai, giấy khai thuế sẽ đến địa chỉ nhà của quí ông bà, anh chị em để tiện việc khai thuế. Sau khi quí ông bà, anh chị em nhận được bản tường trình số tiền dâng góp trong năm, từ 1.1.2017 đến 31.12.2017, nếu có sự thiết…
Đọc thêm...